προσαφοδεῦον

προσαφοδεῦον
προσαφοδεύω
void excrement at
pres part act masc voc sg
προσαφοδεύω
void excrement at
pres part act neut nom/voc/acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”